Medyczne aplikacje i rejestry w placówkach zdrowia

18 kwietnia, 2017 Posted by admin

Medyczne aplikacje dla przychodni

Naukowcy oraz badacze często podpierają się w swojej działalności wiedzą, którą czerpią z dużych zbiorów danych. Pozwala im to na analizę oraz dostarcza informacje, które nie są tylko wyjęte z jakiegoś szerszego kontekstu. Tak też jest w dziedzinie medycyny. Dlatego w Polsce zauważony został problem niedostatecznej ilości rejestrów medycznych w placówkach zdrowia.

Aplikacje dla przychodni dostarczą cennej wiedzy

Placówki, które zajmują się leczeniem, umieszczają w takim miejscu informację nie tylko o tym, w jaki sposób pacjent był leczony, ale też na temat tego, jak skuteczne okazały się podjęte działania. Inne punkty, jakie pojawiają się, to chociażby koszty leczenia bądź efekty uboczne, które wystąpiły podczas terapii. Dzięki tym danym można zbadać efektywność podejmowanych działań, korygować błędy oraz prowadzić skuteczną politykę zdrowotną.

Polityka dotycząca rejestrów medycznych

W Polsce tylko kilka rejestrów powstało z polecenia ministra zdrowia. Jednym z nich jest Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych. Trafiają do niego informacje o wszystkich operacjach i zabiegach tego typu, które odbywają się na terenie naszego kraju. Rejestry kliniczne dają też możliwość analizowania, skuteczności podejmowanych działań oraz monitorowania chociażby tego, w których ośrodkach wykonywanych jest najwięcej operacji zakończonych sukcesem. Z tego powodu rządzący powinni dbać o to, by rejestry były kompletne oraz dotyczyły wszystkich obszarów medycyny.

Medyczne aplikacje dla pacjentów

Od niedawna pacjenci mają dostęp do Rejestru Usług Medycznych. Co się w nim znajduje? Najważniejsze informacje dotyczące naszego leczenia. Wprowadzają je pracownicy placówek zdrowia. Są tam odnotowane nasze wszystkie wizyty u lekarzy, pobyty w szpitalu, wykonywane badania oraz zrealizowane recepty na leki refundowane przez NFZ. Jak w każdym systemie informatycznym, również medyczne aplikacje są obarczone potencjalnym ryzykiem błędów, np. informacja o świadczeniu, z którego z całą pewnością nie korzystaliśmy. Można tego typu sytuacje wyjaśniać w NFZ.

Oprogramowanie dla kliniki

Dane, które w placówkach zdrowia są wpisywane do systemu, mogą być szczególnie cenne dla badaczy i naukowców. Podstawowe dane o pacjentach, takie jak płeć i wiek, oraz o ich chorobach i leczeniu, mogą oni wykorzystywać w swoich analizach. Wkracza tu oczywiście kwestia ochrony danych osobowych, co jednak zostało już uregulowane w ramach nowej ustawy.

Dane w jednym miejscu

Rejestry medyczne dostarczają zbiór uporządkowanych informacji w zakresie jednego tematu. Dzięki temu z łatwością możemy znaleźć to, co nas interesuje. Przykładowo, w rejestrze produktów leczniczych bez problemu sprawdzimy, czy produkt, który otrzymaliśmy, widnieje w jego spisie. Z kolei w rejestrze aptek odnajdziemy wszystkie te obiekty, które znajdują się na terenie naszego kraju. Będą tam również te, które już nie mają pozwolenia na działalność. Pozwala to na skontrolowanie na przykład tego, czy miejsce, w którym kupiliśmy produkt może działać legalnie.

Comments are closed.