Jak wykorzystać Internet w celu rozwoju firmy?

21 lutego, 2018 Posted by admin

Rozwój firmy wiąże się z posiadaniem planu rozwojowego, który będzie w pełni odpowiadał realiom rynku, a także posiadanym umiejętnością i możliwości – ogólnie rzecz ujmując: zasobom. Badania ankietowe pozwolą na zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów w konkretnych kwestiach. Dobór metody badawczej powinien koncentrować się na właściwym jego dobraniu uwzględniając przy tym odbiorców badania, a także założone cele badawcze.

Ankietowany może czuć się dobrze

W procesie globalizacji świata Internet staje się środkiem, za pomocą którego można pozyskiwać bardzo ważne informacje oraz w szybki sposób wymienić się opiniami z innymi osobami. Biorąc pod uwagę wykorzystanie Internetu w badaniach ankietowych należy podkreślić, iż pozwala on na:

  • dotarcie do grupy młodych odbiorców;
  • pozwala na zadawanie osobistych pytań;
  • eliminuje efekt społecznych oczekiwań.

Dbać o ankietowanego to zachować dyskrecję

Efekt społecznych oczekiwań polega na odpowiadaniu na pytania tak, aby pokazać swoją osobę w jak najlepszym świetle. Co prawda odpowiedzi te nie pokrywają się z konkretnymi zachowaniami czy poglądami respondenta, ale są zgodne z powszechnie uznanymi normami. Uzyskanie takiej wiedzy nie jest zbytnio przydatne, dlatego w celu uzyskania prawdziwych informacji rekomenduje się wykorzystanie internetowej metody CAWI, która:

  • zwiększa komfort ankietowanego;
  • wzmacnia poczucie anonimowości;
  • nie wystawia ankietowanego na bezpośrednią ocenę.

Co świadczy o efektywności CAWI?

Badanie ankietowe przeprowadzane metodą CAWI może być realizowane za pomocą panelu konsumenckiego, gdzie respondenci mają szansę odpowiadać na pytania, a przy tym obejmowani są pakietem motywacyjnym. Pakiet ten polega na zbieraniu punktów za wypełnioną ankietę, które można wymienić po uzyskaniu odpowiedniej sumy na odpowiadające im przedmioty materialne. A przy tym za atuty metod internetowych można uznać:

  • łatwość wypełniania kwestionariusza;
  • szybkość analizy wyników;
  • utrzymanie kontroli nad przebiegiem badania;
  • podtrzymanie logicznego ciągu pytań.

Pozyskane dane mogą pomóc w rozwoju

Metody takie jak technika CAWI pozwalają na wykorzystanie Internetu w celu polepszenia swojego wizerunku i wzmocnienia pozycji na rynku, a także tworzenia strategii rozwojowej z cyklicznym monitorowaniem opinii odbiorców. W kontekście tej metody badawczej można zauważyć, iż badania ankietowe mogą być przeprowadzane w szybki sposób przy czym uzyskane wyniki będą nadal wiarygodne.

Comments are closed.