Papier i ołówek

14 grudnia, 2015 Posted by admin

Realizacja badań opinii pacjentów w strukturach szpitala obwarowana jest sporymi utrudnieniami, zwłaszcza, jeżeli za istotne przyjmiemy założenie o tym, że pozostawanie w danej instytucji niekorzystnie wpływa na wiarygodność badania. Ankietyzacja pacjentów wydaje się sprawą stosunkowo prostą, gdy rozważa się jej papierowy aspekt – przecież dołączenie ankiety do wypisu przynajmniej teoretycznie rozwiązuje problem odpowiedniego dystansu gwarantującego obiektywną ocenę. Jednak ankiety, które raz wyszły poza szpital raczej już do niego nie wrócą – choćby w związku z niechęcią do wizyty na poczcie w celu odesłania ankiet.

Internet

Nieco lepszą opcją wydaje się internetowa forma ankiet pacjentów. Jednak istnieje przynajmniej jeden poważny mankament ankietyzacji prowadzonej tą metodą – niemal na wstępie dyskwalifikuje osoby starsze, które nie korzystają z Internetu. Internetowy kwestionariusz nie rozwiązuje także problemu niskiej responsywności – wciąż istnieje spora szansa na to, że badani nie zechcą wypełnić ankiety pacjentów wcale, albo też nie wypełnią jej do końca.

Garść wiedzy

Przychodzi nam tu z pomocą wiedza socjologiczna w zakresie statystyki: aby wnioskować na temat jakiejś populacji nie trzeba badać jej całej, a jedynie taki jej wycinek, którego struktura odpowiada rzeczywistej strukturze populacji. Zatem, aby odpowiedzieć na pytanie, jak pacjenci szpitala postrzegają dany element jego funkcjonowania, należ poddać badaniu ankietowemu pacjentów szpitala, których struktura grupy odzwierciedla strukturę populacji (np. pod względem procentowego udziału różnych grup wieku, płci czy osób przebywających na tym, czy innym oddziale). Stosowną próbę są w stanie określić specjaliści z agencji badawczej, którzy z pewnością także w odpowiedni sposób zaplanują proces pozyskiwania materiału badawczego.

Co może zaoferować badacz?

Najprawdopodobniej doświadczona firma zaproponuje telefoniczną realizację badania satysfakcji pacjentów, aby uwzględnić element obiektywności. Dodatkowym plusem jest fakt, że pacjenci ankietowani telefonicznie w jakiś czas po opuszczeniu jednostki medycznej będą mile zaskoczeni troską o ich zdanie, co oprócz wywołania chęci do udziału w ankiecie może na dłuższą metę poprawić także ogólne nastawienie do służby zdrowia, na temat której wśród polaków panują raczej negatywne opinie. Badania ankietowe pacjentów, które znaleźć można w ofercie badaczy zwykle mają więc postać wywiadu telefonicznego prowadzonego ze starannie wyselekcjonowaną grupą respondentów, stanowiących reprezentatywną dla populacji próbę. Kwestionariusz, który przygotują profesjonaliści będzie dostosowany do pytań badawczych, na jakie zamawiający pragnie uzyskać odpowiedzi. Pytania ankietowe mogą zostać tak skonstruowane, aby możliwe było następnie obliczenie wskaźników i współczynników dookreślających poszczególne aspekty oceny.

Doświadczenie

Decyzja powierzenia tego typu badań zewnętrznemu realizatorowi zwykle uzależniona jest od kosztów. Warto jednak przypomnieć o drugiej stronie tej samej monety, jaką jest jakość. Chcąc bowiem przeprowadzić własnymi siłami badanie opinii pacjentów w sposób zachowujący odpowiednie standardy, a więc gwarantujący badanym anonimowość, a wynikom pomiaru rzetelność i wiarygodność, z pewnością musimy liczyć się z wyższymi nakładami, niż zamawiając wykonanie usługi u profesjonalnej agencji badawczej, dla której wspomniany standard jest normą. Aby zapewnić sobie dobrą współpracę z realizatorami badania najlepiej byłoby zdecydować się na usługi agencji, która ma już doświadczenie w pracy z podmiotami medycznymi. Dzięki jej wiedzy dotyczącej sposobów finansowania, a także zarządzania i struktury służby zdrowia w Polsce unikniemy ewentualnych nieporozumień komunikacyjnych.