Posts Tagged: ‘6.1.3’

Badania ewaluacyjne

5 stycznia, 2013 Posted by admin

ewaluacjaEwaluacja, to jeden z najważniejszych procesów, wymagany przez przepisy unijne, w każdym przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z wykorzystywaniem funduszy europejskich. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż dzięki ewaluacji, możliwe będzie osiągnięcie odpowiedniego poziomu wiedzy na temat wszystkich aspektów w każdym przypadku danego działania, co oczywiście pozwoli nam z kolei na prawidłowe sterowanie działaniem w przyszłości. Ma to miejsce na przykład w przypadku działania 6.1.3 czyli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego podstawowym celem jest minimalizacja problemu bezrobocia w powiatach całego kraju....
czytaj dalej