Posts Tagged: ‘badania CATI’

Jak wykorzystać Internet w celu rozwoju firmy?

21 lutego, 2018 Posted by admin

Rozwój firmy wiąże się z posiadaniem planu rozwojowego, który będzie w pełni odpowiadał realiom rynku, a także posiadanym umiejętnością i możliwości – ogólnie rzecz ujmując: zasobom. Badania ankietowe pozwolą na zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów w konkretnych kwestiach. Dobór metody badawczej powinien koncentrować się na właściwym jego dobraniu uwzględniając przy tym odbiorców badania, a także założone cele badawcze....
czytaj dalej

Atuty badań ilościowych

23 kwietnia, 2015 Posted by admin

Badania ilościowe, umożliwiające wnioskowanie statystyczne, są jednymi z najczęściej prowadzonych projektów badawczych. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne określenie wymiernych aspektów zjawisk, czy rozpoznanie ewentualnych związków przyczynowo-skutkowych. Jedną z najpopularniejszych metod przeprowadzenia badania ilościowego jest wywiad telefoniczny (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Dość często stosuje się też ankiety internetowe (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing), tradycyjne ankiety (PAPI – Paper and Pencil Interviewing) i ankiety face to face wspomagane komputerowo (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). Każda z tych metod może zostać wykorzystana w różnorodnych projektach, takich jak badania marketingowe, badania rynku, badania opinii, badania rynku pracy, sondaże, ewaluacje. Metoda badania telefonicznego jest najszybszą z wcześniej wymienionych. Jest też relatywnie tania. CATI zapewnia również wysoki stopień kontroli nad jakością materiału badawczego....
czytaj dalej