Posts Tagged: ‘CATI’

Jak wykorzystać Internet w celu rozwoju firmy?

21 lutego, 2018 Posted by admin

Rozwój firmy wiąże się z posiadaniem planu rozwojowego, który będzie w pełni odpowiadał realiom rynku, a także posiadanym umiejętnością i możliwości – ogólnie rzecz ujmując: zasobom. Badania ankietowe pozwolą na zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów w konkretnych kwestiach. Dobór metody badawczej powinien koncentrować się na właściwym jego dobraniu uwzględniając przy tym odbiorców badania, a także założone cele badawcze....
czytaj dalej

Fast Moving Consumer Goods Industry

10 grudnia, 2015 Posted by admin

FMCG or CPG industry is very challenging. It is an industry of Fast Moving Consumer Goods or Consumer Packaged Goods. It is an industry which covers the household items that you buy when shopping in the supermarket or a pharmacy. Fast moving is from the reason, that items leave quick shelves. It is characterized by extremely high demand, low costs, massive sale and really high level of competitiveness. This sector is worth billions of dollars and holds most famous brand names such as: Coca-Cola, Nestle, Unilever, Pepsi, Procter & Gamble, Heinz, Kraft, Philip Morris, SAB Miller, Knorr. When you have so many so big competitors, you have to bet on market research....
czytaj dalej

Produkty szybkozbywalne

26 listopada, 2015 Posted by admin

Produkty codziennego użytku, zaspokajające podstawowe potrzeby oraz szybkozbywalne produkty należą do branży FMCG. Wyróżniamy wśród nich: alkohol, tytoń, kosmetyki, artykuły spożywcze itp. Charakteryzują się one zarówno wysoką konkurencją, jak również dużą liczbą klientów. Koszty produkcji są niskie, a co za tym idzie – mnogość marek jednego produktu na półkach sklepowych. Myli się ten, kto uważa, że wejście na owy rynek jest łatwe. Duża liczba konkurentów utrudnia już sam start. Trzeba ponieść ogromne koszty marketingowe, aby się przebić ze swoim produktem. Podsumowując, im lepszy PR firmy, tym większy sukces....
czytaj dalej

Atuty badań ilościowych

23 kwietnia, 2015 Posted by admin

Badania ilościowe, umożliwiające wnioskowanie statystyczne, są jednymi z najczęściej prowadzonych projektów badawczych. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne określenie wymiernych aspektów zjawisk, czy rozpoznanie ewentualnych związków przyczynowo-skutkowych. Jedną z najpopularniejszych metod przeprowadzenia badania ilościowego jest wywiad telefoniczny (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Dość często stosuje się też ankiety internetowe (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing), tradycyjne ankiety (PAPI – Paper and Pencil Interviewing) i ankiety face to face wspomagane komputerowo (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). Każda z tych metod może zostać wykorzystana w różnorodnych projektach, takich jak badania marketingowe, badania rynku, badania opinii, badania rynku pracy, sondaże, ewaluacje. Metoda badania telefonicznego jest najszybszą z wcześniej wymienionych. Jest też relatywnie tania. CATI zapewnia również wysoki stopień kontroli nad jakością materiału badawczego....
czytaj dalej