Posts Tagged: ‘ewaluacja’

Badania ewaluacyjne

5 stycznia, 2013 Posted by admin

ewaluacjaEwaluacja, to jeden z najważniejszych procesów, wymagany przez przepisy unijne, w każdym przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z wykorzystywaniem funduszy europejskich. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż dzięki ewaluacji, możliwe będzie osiągnięcie odpowiedniego poziomu wiedzy na temat wszystkich aspektów w każdym przypadku danego działania, co oczywiście pozwoli nam z kolei na prawidłowe sterowanie działaniem w przyszłości. Ma to miejsce na przykład w przypadku działania 6.1.3 czyli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego podstawowym celem jest minimalizacja problemu bezrobocia w powiatach całego kraju....
czytaj dalej

Prowadzenie ewaluacji

4 stycznia, 2013 Posted by admin

ewaluacjaKonieczność prowadzenia ewaluacji w zakresie prowadzenia działań współfinansowanych przez UE, na przykład w ramach Funduszy Strukturalnych, to podstawa, jeśli chodzi o zarządzanie w sektorze publicznym, czy tez dysponowania publicznymi pieniędzmi. Chodzi tutaj o to, aby dokładnie i precyzyjnie sprawdzać efektywność prowadzonych działań, bowiem dzięki temu, możliwe będzie ich bieżące korygowanie i dostosowywanie do specyfiki warunków podczas każdorazowego wdrażania. Jednym słowem ewaluacja, będzie tutaj działaniem bardzo pomocnym przy osiąganiu jeszcze lepszej efektywności poszczególnych działań i interwencji publicznych w ramach funduszy europejskich....
czytaj dalej

Proces ewaluacji

2 stycznia, 2013 Posted by admin

badania ewaluacyjnePrzebieg badania ewaluacyjnego, jest stosunkowo skomplikowany, wobec czego, koniecznie powinno ono być przeprowadzane przez osoby odpowiednio wykształcone, które będą bardzo dobrze rozeznawać się w temacie, dzięki czemu, możliwe będzie osiągnięcie prawidłowych wyników w badaniu. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby przed przystąpieniem do badania ewaluacyjnego, bardzo starannie określić metody zbierania informacji do badania, oraz precyzyjnie określić tematykę ewaluacji, aby nie szukać tutaj po omacku, tylko od razu przejść do istoty problemu....
czytaj dalej