Posts Tagged: ‘statystyka’

Analizy statystyczne – statystykę przekaż ekspertom

14 sierpnia, 2019 Posted by User WP

Statystyka w każdej dziedzinie...
czytaj dalej

O poprawności procesów badawczych

9 lutego, 2018 Posted by admin

Przeprowadzając wszelkie procesy badawcze należy skupić się na tym, aby były one dokładne oraz prezentowały wiedzę, która będzie odpowiadała rzeczywistości. Stąd wysnuwa się potrzeba przeprowadzenia obliczeń, które będą odznaczać się dokładnością. Mając na uwadze wagę pozyskanych danych na rozwój nauki bardzo często badacze korzystają z pomocy statystycznej. W publikacjach, które tworzą ważne jest, aby mogły one służyć do dalszej naukowej działalności....
czytaj dalej

Badania ewaluacyjne

5 stycznia, 2013 Posted by admin

ewaluacjaEwaluacja, to jeden z najważniejszych procesów, wymagany przez przepisy unijne, w każdym przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z wykorzystywaniem funduszy europejskich. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż dzięki ewaluacji, możliwe będzie osiągnięcie odpowiedniego poziomu wiedzy na temat wszystkich aspektów w każdym przypadku danego działania, co oczywiście pozwoli nam z kolei na prawidłowe sterowanie działaniem w przyszłości. Ma to miejsce na przykład w przypadku działania 6.1.3 czyli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego podstawowym celem jest minimalizacja problemu bezrobocia w powiatach całego kraju....
czytaj dalej