Agencja badawcza

11 stycznia, 2013 Posted by admin

agencja badawczaMusimy także powiedzieć nieco więcej o sobie i o swojej misji. Agencja badawcza SZR Spólnota powstała bardzo dawno, bowiem już w roku 2003 zarejestrowaliśmy działalność gospodarczą, i rozpoczęliśmy prace badawcze, z zakresu badań statystycznych, na rzecz instytucji naukowych. Bardzo szybko jednak, poszerzyliśmy zakres działalności o obsługę klientów biznesowych, którzy coraz częściej wyrażali zapotrzebowanie na tego rodzaju badania, skierowane przede wszystkim do poprawy zarządzania produktem oraz wizerunkiem firmy w oczach klienta i na rynku ogólnym.

W tym samym czasie na rynku zaczęły się pojawiać kolejne tego typu agencje badawcze, w związku z czym zmuszeni byliśmy niejako do ostrej konkurencji, która przyczyniła się do szybkiego rozwoju naszej firmy. Zaczęliśmy systematycznie poszerzać zakres naszej oferty, do której niebawem dołączyły nowoczesne badania fokusowe, oraz analiza danych. Oczywiście w dalszym ciągu statystyka i wszystkie kwestie związane z badaniami statystycznymi, były najważniejsze, wręcz priorytetowe w naszej działalności. Z biegiem czasu jednak, zarówno badania fokusowe, jak i analizy danych, czy też opracowywanie baz danych, zaczęło stawać się równoprawną częścią naszej oferty, co oczywiście było wynikiem trendów na rynku, i wzmożonego zapotrzebowania na tego typu usługi.

Wobec tego, zainwestowaliśmy w trzy nowoczesne fokusownie, które na chwilę obecną pod względem warunków do przeprowadzania badań fokusowych, należą do czołówki europejskiej, zaś w kraju nie mają najmniejszej konkurencji.

Obecnie, jesteśmy firmą o długiej tradycji, i wielu sukcesach w działalności badawczej, wobec czego można powiedzieć, iż agencja badawcza SZR Spólnota, to jedna z najlepszych firm w tej branży w całym kraju, dysponująca wyjątkowo dobrymi możliwościami, obsługująca setki klientów z całego kraju, jak również z zagranicy.

Comments are closed.