Badania ewaluacyjne

5 stycznia, 2013 Posted by admin

ewaluacjaEwaluacja, to jeden z najważniejszych procesów, wymagany przez przepisy unijne, w każdym przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z wykorzystywaniem funduszy europejskich. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż dzięki ewaluacji, możliwe będzie osiągnięcie odpowiedniego poziomu wiedzy na temat wszystkich aspektów w każdym przypadku danego działania, co oczywiście pozwoli nam z kolei na prawidłowe sterowanie działaniem w przyszłości. Ma to miejsce na przykład w przypadku działania 6.1.3 czyli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego podstawowym celem jest minimalizacja problemu bezrobocia w powiatach całego kraju.

Beneficjentami środków publicznych w ramach tego programu są tutaj Powiatowe Urzędy Pracy, które za pozyskiwane w ten sposób pieniądze powinny zgodnie z planem przeprowadzić odpowiednie programy szkoleniowe dla osób bezrobotnych, jak również zapewnić im możliwość uzyskania bezpłatnych dotacji na założenie działalności gospodarczej. Dlatego też ewaluacje 6.1.3, odgrywają tutaj tak wielką rolę. Chodzi o to, iż zapewniają wiedzę na temat tego, czy wszystkie środki zostały spożytkowane należycie, oraz czy efekty spożytkowania tych środków, pokrywają się z założeniami prowadzenia działania. Warto tutaj także podkreślić, iż ewaluacje, mają jeszcze jedną bardzo ważną cechę, która jest możliwość uzyskania szczegółowej wiedzy na temat wszystkich, bardzo złożonych zależności danego działania, przez co możliwe jest jego stałe usprawnianie, oraz dogłębne poznanie. Bardzo ważną funkcję pełni tutaj także statystyka, bowiem dzięki tej dziedzinie nauki, można sprawdzić co sądzi statystyczny, przeciętny obywatel narażony na utratę pracy, bądź też już jej pozbawiony, o działaniach w ramach programu 6.1.3 POKL, co przecież jest podstawową wiedzą pozwalającą na stałe korygowanie i poprawianie wszystkich podstaw kierowania danego działania, aby z dnia na dzień, jego organizacja przebiegała o wiele sprawniej i wydajniej.

Comments are closed.