Zmiany w formie prowadzenia dokumentacji medycznej – 2017 rok

8 lipca, 2015 Posted by admin

Zmiany w formie prowadzenia dokumentacji medycznej przewidywane na 2017 rok dotyczyć będą digitalizacji zbieranych danych. Od sierpnia 2017 stanie się to obowiązkową praktyką podmiotów świadczących usługi medyczne. Wprowadzenie e-dokumentacji to proces, którego realizację należy rozpocząć odpowiednio wcześniej: jak wynika z doświadczeń jednostek, które już wprowadziły u siebie EDM, na całkowite „przestawienie się” potrzeba około roku. Chcąc uniknąć ewentualnego zastoju w terminie planowanego wprowadzenia obowiązku korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej warto wcześniej rozpocząć proces oswajania się z nową formą dokumentowania.

Do wprowadzenia w jednostce świadczącej usługi medyczne elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędne okaże się specjalistyczne oprogramowanie. Firmy zajmujące się dostarczaniem software’u zamieszczają w swojej ofercie propozycje skierowane do podmiotów zainteresowanych EDM. Tworzone aplikacje różnią się między sobą w zależności od producenta, ale istnieje kilka łączących je aspektów. Wszystkie formy oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej muszą uwzględniać:

  • bezpieczny dostęp do informacji medycznych i danych osobowych pacjentów;
  • rejestrację historii zmian wraz z informacjami o autorach zmian;
  • umożliwianie selektywnego dostępu do gromadzonych informacji;
  • zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub utratą zbieranych informacji;
  • dostępność pisemnej postaci zbieranej dokumentacji.

Jak widać, najważniejszym elementem rozwiązania, jakim jest oprogramowanie EDM jest kwestia bezpieczeństwa. Związane z nią zagadnienia muszą zostać wzięte pod uwagę podczas tworzenia odpowiedniego oprogramowania.

Aplikacja Medfile

Znana ze współpracy z rynkiem medycznym firma Biostat także wprowadziła do swojej oferty oprogramowanie umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Twórcy aplikacji Medfile potraktowali kwestę bezpieczeństwa jako priorytetową, realizując ją dwutorowo. Po pierwsze zatroszczono się o zachowanie poufnego charakteru gromadzonych danych, stosując zabezpieczenia weryfikacyjne w celu zagwarantowania ochrony EDM z dostępem jedynie dla upoważnionych do tego osób. Po drugie, istotne było zabezpieczenie danych przed ewentualną awarią sprzętu komputerowego, w trakcie której mogłyby ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. W tym celu zastosowano automatyczny moduł tworzący kopię zapasową gromadzonych danych na zewnętrznym serwerze – skąd będzie można odzyskać dane w przypadku wspomnianej awarii.

Elektroniczna dokumentacja medyczna prowadzona przy pomocy Medfile to między innymi możliwość umawiania wizyt, wypisywania skierowań i recept – funkcjonalności wspierające pracę rejestratorów medycznych. Oprócz tego dzięki wielodostępowi oprogramowanie Medfile wspiera jednocześnie zarówno pracę lekarzy i pielęgniarek, jak i księgowych. Ciekawostkę stanowi możliwość załączenia pliku graficznego (zdjęcia) do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Dzięki pracy w chmurze oprogramowanie automatycznie aktualizuje się do najnowszej dostępnej wersji.

Dostęp do EDM jest możliwy na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu ze zaktualizowaną przeglądarką – może to wpłynąć na znaczne ograniczenie interwencji osób trzecich w przebieg wizyty w gabinecie lekarskim – ten aspekt elektronicznej dokumentacji medycznej z pewnością spotka się z uznaniem ze strony pacjentów.