Szkolenie pracowników – potrzebna czy zbędna inwestycja?

25 września, 2018 Posted by admin

Szkolenie pracowników – potrzebna czy zbędna inwestycja?

             Gdybyś miał wybór między dwoma różnymi pilotami, gdzie od jednego otrzymujesz potwierdzenie posiadanych umiejętności w postaci odbytych szkoleń, a drugi jest nowicjuszem rozpoczynającym swoją przygodę – którego byś wybrał? A co gdyby zafundowanie początkującemu pilotowi odpowiedniego szkolenia kosztowałoby mniej niż zatrudnienie tego doświadczonego – nadal byś tego nie zrobił?
Obecnie spotykamy się z problemem, nie uznawania znaczenia szkoleń pracowników przez właścicieli firm. Większość menedżerów biznesowych nie zatrudniałoby niewykwalifikowanych pracowników, jednakże nie zdają sobie sprawy, że pracownicy czasami tracą kwalifikacje ze względu na wciąż zmieniającą się technologię i opracowywane coraz to nowocześniejsze metody.
Firmy zaniedbują szkolenie pracowników ponieważ kosztują one czas, pieniądze i materiały. Innym powodem są wcześniejsze doświadczenia szkoleniowe – słabe, nic nie wnoszące szkolenia, które nie przekładały się na zwiększenie efektywności pracowników. Szkolenie nieudane wiąże się z wysokimi kosztami czego firmy za wszelką cenę chcą uniknąć. Jednak należy pamiętać, że ubytki w szkoleniach pracowników czasami kosztują więcej.

Dlaczego szkolenia mają tak wielkie znaczenie?

1. Nieumiejętni pracownicy = Nieszczęśliwi pracownicy.

Pracownicy, którzy czują, że nie powinni być na danym stanowisku stają się mniej produktywni. Nie są zadowoleni ze swojej pracy, co powoduje, że nie radzą sobie dobrze, popełniają błędy i nie dbają o swój produkt pracy. To kosztuje firmę stracony czas i pieniądze.

2. Niewyszkoleni pracownicy mają niską wartość produkcyjną.

Kiedy pracownik nie posiada odpowiednich umiejętności jakość jego pracy jest niższa i ma mniejszą wartość niż mogłaby być. Szkolenia pomagają zdobyć nowe umiejętności potrzebny podczas ciągłego rozwoju firmy.

3. Nieumiejętni pracownicy są nieskuteczni.

Więcej czasu (a tym samym pieniędzy) i wysiłku poświęca się, gdy pracownicy nie są w pełni lub odpowiednio przeszkoleni, aby wykonywać swoje zadania lub wypełniać swoje obowiązki. Wykonanie danego zadania zajmuje im więcej czasu.

4. Stracony czas i pieniądze z powodu popełnianych błędów.

Kiedy niedoświadczony pracownik popełnia błąd, czas i użyte materiały zostają utracone, a dane zadanie należy wykonać raz jeszcze. Tym samym firma ponosi koszty materialne, jak i wpływa to na wydłużenie czasu oczekiwania klienta.

Nieumiejętni pracownicy mogą spowodować wiele z wymienionych wyżej błędów, a te błędy i nieefektywności mogą wpłynąć na opinię klientów, a co gorsze spowodować ich utratę. Programy szkoleniowe i ich koszty mają łatwy do zmierzenia początkowy koszt czasu i pieniędzy. Te elementy zamówienia są trudne w ujęciu przy napiętym budżecie. Jednakże dodatkowe koszty źle wyszkolonego personelu czasami mogą być wyższe niż szkolenie pracowników.

Posiadanie wyszkolonej siły roboczej oznacza, że Twoi pracownicy uczą się nowych umiejętności, które mogą poprawić produkcję, skrócić czas poświęcony na tworzenie produktu (lub usługi), obniżyć koszty produkcji, zmniejszyć liczbę błędów, zbudować zaufanie, zwiększyć lojalność marki i stworzyć lepsze środowisko pracy. Inwestycja w zestawy umiejętności pracowników to inwestycja w Twoją firmę. Pozwalając na rozwój swoim pracownikom jesteś dobrym pracodawcą.

Comments are closed.