Atuty badań ilościowych

23 kwietnia, 2015 Posted by admin

Badania ilościowe, umożliwiające wnioskowanie statystyczne, są jednymi z najczęściej prowadzonych projektów badawczych. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne określenie wymiernych aspektów zjawisk, czy rozpoznanie ewentualnych związków przyczynowo-skutkowych. Jedną z najpopularniejszych metod przeprowadzenia badania ilościowego jest wywiad telefoniczny (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Dość często stosuje się też ankiety internetowe (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing), tradycyjne ankiety (PAPI – Paper and Pencil Interviewing) i ankiety face to face wspomagane komputerowo (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). Każda z tych metod może zostać wykorzystana w różnorodnych projektach, takich jak badania marketingowe, badania rynku, badania opinii, badania rynku pracy, sondaże, ewaluacje. Metoda badania telefonicznego jest najszybszą z wcześniej wymienionych. Jest też relatywnie tania. CATI zapewnia również wysoki stopień kontroli nad jakością materiału badawczego.

Stopień responsywności w badaniach telefonicznych CATI

Podobnie, jak w przypadku reklam, również w dziedzinie badań występują problemy związane z niechęcią odbiorców do poświęcenia czasu na wysłuchanie przekazu. W badaniach ilościowych potrzebne są natomiast wypowiedzi setek a nawet tysięcy osób. W celu jak najmniejszego obciążenia czasowego potencjalnego uczestnika, a także zapewnienia mu komfortowych warunków wypełniania ankiety, najbardziej optymalne jest właśnie CATI. Każda z firm badawczych sama opracowuje najlepszą procedurę postępowania w zakresie zachęcania uczestników do wzięcia udziału w badaniu, istnieją też oczywiście standardy wypracowane przez zrzeszenia firm badawczych. Kluczowe wydają się być: przeszkolenie ankieterów, właściwy dobór numerów telefonów, krótki, ciekawy kwestionariusz, doskonała jakość techniczna połączeń. W celu podniesienia stopnia responsywności na każdy numer z bazy danych dzwoni się kilka razy. Dość często potencjalni respondenci odmawiają udziału, ponieważ zadzwoniono do nich w niedogodnym czasie. Dlatego standardem jest proponowanie dogodnego terminu, w różnych dniach tygodnia i o różnych porach. Stosuje się również drobne upominki, takie jak długopisy czy smycze z logo. Istnieje też możliwość wcześniejszego wysłania drogą mailową zawiadomienia o badaniu bądź też skorzystania z opcji powiadomienia w mediach lokalnych i regionalnych.

Obsługa techniczna badań CATI

Do przeprowadzenia procesu badawczego przy pomocy metody ankiet telefonicznych potrzebny jest system badawczy do badań telefonicznych. Na rynku istnieją rozwiązania oparte o open source, a więc darmowe, jak i komercyjne, wysoko wyspecjalizowane. Dzięki takim systemom użytkownicy posiadają możliwość logicznego skonstruowania formularza ankiety, zarządzania bazą numerów, zarządzania ankieterami, ograniczania do minimum możliwości wystąpienia błędów i braków danych dzięki filtrom logicznym i walidatorom. Najnowocześniejszym rozwiązaniem komercyjnym oferowanym w Polsce jest opracowany przez firmę Biostat z Rybnika CATI-System. Oprogramowanie do CATI to pełen zakres usług technicznych gwarantowanych przez specjalistów z dziedziny IT i analizy danych. Dzięki zakupowi określonej licencji klienci otrzymują konta administracyjne i możliwość tworzenia kont ankieterów. Jako administratorzy tworzą ankiety, sprawdzają statystyki, eksportują wyniki, a także kontrolują pracę poszczególnych ankieterów i edytują posiadane bazy danych. Ponieważ system jest zintegrowany z oprogramowaniem VoIP zoptymalizowany jest też sam proces dzwonienia do respondentów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania zorganizowanie badania telefonicznego i jego prawidłowa realizacja są znacznie prostsze, mniej czaso- i kosztochłonne i co najważniejsze – bardziej przyjazne nie tylko dla organizatora badania, ale i dla respondenta.