Badania marketingowe – ilościowe i jakościowe dane

4 lutego, 2020 Posted by User WP

Wzmocniona pozycja na rynku branżowym, dzięki odpowiednio przeprowadzonym i rzetelnie przeanalizowanym badaniom marketingowym daje możliwość wyprzedzenia nawet najsilniejszej konkurencji i pozyskania nowych konsumentów. Jak zorganizować różnorodne badania marketingowe oszczędzając czas i osiągając wysokiej jakości dane?
 

Badania idealne

Idealne badania to takie, dzięki którym można później stworzyć optymalną ofertę dla konsumenta, jak również politykę cenową skuteczną reklamę oraz efektywną sprzedaż. Realizacja badań ilościowych i jakościowych przez ekspertów ds. badań marketingowych może być wykonane z uwzględnieniem zmiennych:

 • społecznych i gospodarczych,
 • cech demograficznych i psychodemograficznych,
 • stylów życia konsumentów,
 • sytuacji zdrowotnej,
 • doświadczeń zakupowych i doświadczeń konsumenckich.

 

Dzięki rzetelnie dobranej próbie badawczej i konstrukcji metodologicznej, badania marketingowe prowadzone z uwzględnieniem metod jakościowych, w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®, umożliwiają wydobycie precyzyjnych wniosków związanych z budowaniem wartości danej marki, czyli tzw. brand marketingu.
 

Gromadzenie informacji

Gromadzenie istotnych informacji od konsumentów przebiega na kilka sposobów. W Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przedsiębiorca może skorzystać z:

 • panelu badanie-opinii.pl,
 • aplikacji do samodzielnego prowadzenia badań SurvGo™,
 • kwestionariuszy internetowych CAWI, prowadzonych za pomocą wyspecjalizowanych ankieterów,
 • CATI, ankietyzacji telefonicznych,
 • PAPI, bezpośrednich kwestionariuszy wywiadu,
 • CAPI, wywiadów kwestionariuszowych wspieranych systemem komputerowym.

Badania marketingowe o charakterze jakościowym dostarczają dogłębnych charakterystyk i opinii poprzez dwustopniową analizę danych (wywiady FGI oraz IDI):

o   wywiady IDI z reprezentantami z badanej grupy (np. konsumentami), służące zdobyciu informacji jednostkowych;
o   wywiady FGI o charakterze eksploracyjnym, poza uzyskaniem nowych danych można także zweryfikować dane zgromadzone we wcześniejszych wywiadach;
o   kolejne możliwości realizacji badań ilościowych to: analizy SWOT, desk research, case study;
 

Harmonogramy badawcze

Istnieją dwa typy harmonogramów, jakie można zrealizować aby przeprowadzić badania typu IDI oraz FGI. Rozróżnia się:

 

o   7-dniowy,
o   14-dniowy harmonogram realizacji badań.

 

Harmonogram 7-dniowy:

o   I Etap polega na opracowaniu scenariusza wywiadu IDI / FGI,
o   II Etap to konsultowanie narzędzi badawczych ze zleceniodawcą badania,
o   III Etap jest realizacją badania FGI,
o   IV Etap następuje analiza zebranego materiału jakościowego i jego opracowanie.

Harmonogram 14-dniowy:

o   I Etap następuje opracowanie scenariuszy wywiadów,
o   W II Etapie konsultowane są narzędzia badawcze z osobą Zamawiającą,
o   III Etap to realizacja wywiadów IDI,
o   IV na tym Etapie następuje wstępna analiza zebranego materiału badawczego,
o   V Opracowanie prezentacji i wyszczególnienie scenariusza do badań FGI,
o   VI Realizacja badań FGI,
o   VII Analizy zgromadzonego materiału i przygotowanie raportu z badań.
 

Przeprowadź wartościowe badania

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. Skonsultuj się ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i przeprowadź szczegółowe badania marketingowe. Zyskuj informacje o rynku, konsumentach i konkurencji na podstawie sprawdzonych metod.

Comments are closed.