Innowacyjne rozwiązania dla rynku medycznego

22 grudnia, 2015 Posted by admin

Obecnie nie jest trudno dostrzec imponującego tempa rozwoju gospodarki, a mianowicie jednej z jej gałęzi, którą jest rynek farmaceutyczny i medyczny. Niewątpliwie innowacyjne rozwiązania są w stanie zapewnić tak szybki rozwój danej branży. Nie wynika to tylko z nowoczesnej produkcji czy dystrybucji, lecz wiąże się to ze stosunkami międzyludzkimi, poznawaniem opinii na dany temat oraz zaspokajaniem oczekiwań odbiorców danego produktu. Wartym podkreślenia jest fakt, że aby firma mogła dobrze się rozwijać, potrzebuje nie tylko wsparcia informacyjnego, ale także badawczego. Bardzo dynamicznym pojęciem jest „rynek”. Ciągle się on zmienia i dostosowuje nie tylko do działań konkurencji, ale też uwarunkowań prawnych, jak i wszystkich tendencji, które wynikają z danych działań. Badania rynku medycznego przeprowadza się po to, by nakreślić aktualną sytuację rynkową, otrzymać niezbędne i cenne informacje, które posłużą do rozwoju przedsiębiorstwa, a w następnej kolejności, przyczynią się do osiągnięcia nowym celów wyznaczonych przez zarządzających firmą. Dobrze, jeśli ów badanie przeprowadzi firma badawcza. Warto jednak podczas wyboru dokładnie prześledzić dorobek firm, ponieważ rzetelne wykonanie całego badania zagwarantować może jedynie ta firma, która już wcześniej przeprowadzała tego typu zlecenia. Profesjonalni badacze zmniejszają ryzyko przekazania błędnych informacji menadżerom przedsiębiorstwa, tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Badania rynku farmaceutycznego i medycznego obejmują trzy podstawowe obszary, jakimi są: badania z zakresu epidemiologicznego, obserwacyjnego i marketingowego. Firma lepiej funkcjonuje, jeśli wie jaka jest w danym momencie sytuacja na rynku, stąd powtarzanie badań i porównywanie ich z dawnymi danymi.

Do kogo badanie?

Rynek medyczny posiada stosunkowo szeroki zakres badawczy. W skład obszarów wziętych do analizy wchodzą: badania z zakresu funkcjonowania aptek, leki wydawane na receptę (Rx) i wydawane bez recepty (OCT), wszelkie sprzęty medyczne. Badania medyczne skierowane są do osób, które w mniejszym lub większym stopniu związane są z rynkiem medycznym. Badania mogą obejmować: pacjentów, lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, przedstawicieli, czyli cały personel szpitala związany z ową branżą. Bardzo ważna jest opinia badanych grup, by unowocześniać działania i modyfikować strategię przedsiębiorstwa.

Proces badawczy

Proces badawczy musi być dobrze zaplanowany, by badania odniosły sukces. Nie tylko określenie grupy, do której skierowane jest badanie rynku medycznego jest ważne, ale niejako przewidzenie jak powinno przebiec całe badanie. Udzielając rzetelnych odpowiedzi na kilka podstawowych pytań ułatwia to zadanie. Dobrze stworzona podbudowa metodologiczna, przekłada się na pozytywne wyniki i sprawne przebrnięcie przez cały proces. Dane do analizy także muszą zostać zebrane według odpowiednich metod i technik. Nie mogą znaleźć się tam z przypadku. Wybierając metody i techniki, usprawnia się późniejszą analizę danych oraz zapewnia wiarygodność otrzymanych wniosków.

Comments are closed.