Proces ewaluacji

2 stycznia, 2013 Posted by admin

badania ewaluacyjnePrzebieg badania ewaluacyjnego, jest stosunkowo skomplikowany, wobec czego, koniecznie powinno ono być przeprowadzane przez osoby odpowiednio wykształcone, które będą bardzo dobrze rozeznawać się w temacie, dzięki czemu, możliwe będzie osiągnięcie prawidłowych wyników w badaniu. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby przed przystąpieniem do badania ewaluacyjnego, bardzo starannie określić metody zbierania informacji do badania, oraz precyzyjnie określić tematykę ewaluacji, aby nie szukać tutaj po omacku, tylko od razu przejść do istoty problemu.

Trzeba więc zgodzić się z tym, iż badania ewaluacyjne, powinny być przeprowadzane, przez odpowiednio wyszkolone w tym celu osoby, bowiem w przeciwnym przypadkach, proces ewaluacji, może nam dać zakłamany obraz rzeczywistości, a to jest w tym przypadku niedopuszczalne. Obecnie ewaluacja, jest swego rodzaju standardowym już działaniem, w zarządzaniu sektorem publicznym, zarówno na terenie UE, jak i USA, wobec czego, można tutaj powiedzieć, iż jest to działanie dobrze dopracowane, skoro sprawdza się w przypadku dwóch największych, światowych gospodarek. Przeprowadzane tutaj badania ewaluacyjne, mają przede wszystkim za zadanie określenie, czy działania podejmowane w ramach interwencji publicznych, przynoszą spodziewane efekty społeczno-ekonomiczne, jak również zapewnić prowadzącym dane działania wiedzę o wszystkich aspektach poszczególnych działań, co przecież będzie podstawą do przyszłościowego, lepszego podejścia do poszczególnych działań.

Bardzo często, wraz z badaniami ewaluacyjnymi prowadzone są tutaj wszelkiego rodzaju analizy statystyczne, mające na celu przeprowadzenie analizy wszystkich pozyskiwanych droga badań statystycznych danych, dzięki którym możemy sprawić iż wyniki badań ewaluacyjnych będą jeszcze bardziej prawidłowe a to przecież kwestia zdecydowanie najważniejsza.

Comments are closed.