Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 stycznia, 2013 Posted by admin

badania ewaluacyjnaTytułowy program, to jedno z najistotniejszych w ostatnich latach działań unijnych prowadzonych w ramach poprawy sytuacji zawodowej na rynku pracy, osób dotkniętych problemem bezrobocia. Chodzi tutaj przede wszystkim o aktywizację zawodową osób borykających się z długotrwałym brakiem zatrudnienia, co oczywiście prowadzi do swego rodzaju degeneracji zawodowej tych osób. Przeprowadzane na bieżąco badania statystyczne, dowodzą iż program ten charakteryzuje się dość dobra efektywnością a co za tym idzie, warto z niego skorzystać mimo pewnych obowiązków, z jakich trzeba będzie się wywiązać w przypadku chęci skorzystania z funduszy UE w tym celu.
Przede wszystkim, jeśli chodzi o obowiązki nakładane na jednostki wdrażające program, będą to wszelkiego rodzaju ewaluacje POKL, czyli badania ewaluacyjne, mające na celu ustalenie efektywności konkretnego przypadku wdrażania działania 6.1.3, którego podstawowym celem jest poprawa sytuacji zawodowej osób dotkniętych problemem trwałego bezrobocia. Dzięki temu, że w czasie wdrażania programu, prowadzone muszą być wszelkiego rodzaju badania ewaluacyjne, możliwe staje się określenie, czy działanie jest skuteczne, i w jakim wymiarze przekłada się ono pozytywnie na poprawę sytuacji na rynku pracy. Głównymi beneficjentami wsparcia są tutaj Powiatowe Urzędy Pracy, które obowiązane będą do prowadzenia ewaluacji projektów przez siebie prowadzonych, aby wykazać się prawidłowym wykorzystywaniem funduszy unijnych. Trzeba tutaj także pamiętać o tym, iż ważną rolę będą pełniły w tym projekcie wszystkie badania statystyczne, określające efekty prowadzonego działania. Oczywiście tutaj statystyka będzie o wiele precyzyjniej określona, bowiem zbiorowość statystyczna podlegająca badaniom, jest niezbyt duża, a co za tym idzie, możemy zbadać o wiele większa grupę reprezentatywną.

Comments are closed.