Prowadzenie ewaluacji

4 stycznia, 2013 Posted by admin

ewaluacjaKonieczność prowadzenia ewaluacji w zakresie prowadzenia działań współfinansowanych przez UE, na przykład w ramach Funduszy Strukturalnych, to podstawa, jeśli chodzi o zarządzanie w sektorze publicznym, czy tez dysponowania publicznymi pieniędzmi. Chodzi tutaj o to, aby dokładnie i precyzyjnie sprawdzać efektywność prowadzonych działań, bowiem dzięki temu, możliwe będzie ich bieżące korygowanie i dostosowywanie do specyfiki warunków podczas każdorazowego wdrażania. Jednym słowem ewaluacja, będzie tutaj działaniem bardzo pomocnym przy osiąganiu jeszcze lepszej efektywności poszczególnych działań i interwencji publicznych w ramach funduszy europejskich.

Bardzo ważnym przypadkiem, na którym można przedstawić przebieg prowadzenia badania ewaluacyjnego, będzie na przykład jego zastosowanie w Powiatowych Urzędach Pracy, korzystających z programów w ramach działania 6.1.3. Prowadzona tutaj specjalistyczna ewaluacja 6.1.3, ma za zadanie określić, czy fundusze pozyskane z UE, na minimalizację bezrobocia w danym powiecie czy też regionie, są prawidłowy spożytkowane, a co za tym idzie, czy pieniądze te faktycznie przyczyniły się do zmniejszenia stopy bezrobocia w danym regionie. Chodzi tutaj także o to, iż ewaluacja, zapewnia szczeblowi zarządzania w Urzędach Pracy, wiedzę na temat tego, w jaki sposób przebiega całe działanie, oraz możliwość korygowania poszczególnych etapów działania w przypadku, kiedy efekty zamierzone, nie będą ostatecznie osiągane.

Warto więc pamiętać, iż obowiązek prowadzenia badania ewaluacyjnego, jest dobrym rozwiązaniem, bowiem pozwala nam na kontrolowanie przebiegu procesów inwestycyjnych. Tak samo badanie statystyczne, pozwoli określić, jak osoby bezrobotne, zapatrują się na cały problem i efektywność inwestycji prowadzonych w ramach działania 6.1.3, wobec czego, trzeba je prowadzić równolegle do prowadzenia ewaluacji 6.1.3

Comments are closed.