Badania kliniczne i badania obserwacyjne

31 marca, 2016 Posted by admin

Na dzisiejszym rynku funkcjonuje bardzo wiele firm badawczych, które w swojej ofercie zawierają wiele rodzajów badań, w tym badania marketingowe, rynku i opinii, rynku pracy, satysfakcji klienta Najlepsze firmy badawcze ofertę swą kierują również do firm i instytucji medycznych i farmaceutycznych, zarówno tych niewielkich jak korporacji. Wśród badań dedykowanych tym jednostkom w ofercie znajdują się m.in. badania kliniczne i obserwacyjne. Badania te w obu przypadkach dotyczą leków, urządzeń lub nowych metod terapii, natomiast występuje między nimi znaczna różnica. Badania kliniczne są realizowane przed wprowadzeniem produktu na rynek, co powoduje, że badanie jest dużo trudniejsze aniżeli w przypadku produktów już wprowadzonych na rynek. Polegają one na sprawdzeniu jak produkt oddziałuje na pacjentów, jakie występują skutki uboczne. Najczęściej realizowane jest na większej grupie respondentów niż w przypadku badań obserwacyjnych, dlatego też są nieco tańsze. Badania te realizowane są w głównej mierze w celu ułatwienia podjęcia decyzji o wprowadzeniu produktu na rynek. Realizacja badań obserwacyjnych z kolei ma na celu sprawdzenie, czy produkt działa tak samo jak działał w trakcie prowadzenia badań klinicznych.

Wybór zleceniobiorcy

Wyniki badań klinicznych są niezmiernie ważne dla firm farmaceutycznych, które ryzykują swoje pieniądze podczas wprowadzania nowego produktu na rynek. Dlatego też bardzo często decydują się na przeprowadzenie badań klinicznych przed podjęciem decyzji o wypuszczeniu produktu na rynek. Jednocześnie produkty, które przeszły pozytywnie badania kliniczne są bardziej wartościowe a ich producenci mogą śmielej reklamować ich działanie. Wyniki badań muszą być więc wiarygodne i rzetelne, innym razem mogą przynieść fatalne skutki. Firmy zainteresowane organizacją badań obserwacyjnych lub klinicznych będąc na etapie wyboru zleceniobiorcy muszą brać pod uwagę doświadczenie firmy oraz samej kadry w realizacji tego typu badań. W szczególności istotne jest doświadczenie kadry IT. W trakcie realizacji badań niezbędne będzie przygotowanie właściwej aplikacji webowej, schematu wprowadzania danych oraz formularz w elektronicznym crf. Odpowiednio przygotowane narzędzia zapewniają sukces w realizacji badania. Na dzisiejszym rynku badań bardzo rzadko korzysta się z ankiet papierowych podczas gromadzenia danych. Najczęściej wykorzystuje się metody wspomagane internetowo lub telefonicznie (CATI, CAWI, IDI). Dzięki wykorzystaniu takich metod przeprowadzanie badań jest bardziej niezawodne a jednocześnie łatwiejsze dla zleceniobiorcy.