Kilka sposobów na dobre postępowanie z danymi w procesie badawczym

30 sierpnia, 2018 Posted by admin

Podstawą dobrze przeprowadzonego badania jest określenie planu badawczego, który w najwyższym stopniu odda charakter przeprowadzanego projektu. Etap, który ma największe znaczenie dla całości procesu badawczego zorientowany jest wokół  analizy danych. Tym samym należy z odpowiednią starannością zbierać i porządkować dane – w szczególności te, które wykazują największe znaczenie w odpowiedzi na postawiony cel.

Zadania, które pozwolą na skuteczne korzystanie z danych

Zebrane dane powinny być przedstawiane w sposób czytelny, co umożliwi łatwy dostęp do zgromadzonych zasobów i szybki podgląd dotąd zrealizowanych badań w dowolnym momencie. Ponadto często pozyskane dane są udostępniane bądź wykorzystywane w kolejnych badaniach, a ich czytelna wizualizacja wspiera proces ich efektywnego wykorzystania. Zanim jednak przystąpi się do analizowania danych i ich wizualizacji, należy:

  • zadbać o anonimowość osób, które wzięły udział w badaniu np. stosując oznaczenia w postaci kodów liczbowych,
  • określić, w jaki sposób zostaną posortowane dane,
  • oznaczyć zmienne w spójny oraz intuicyjny sposób, co umożliwi łatwe korzystanie z nich w dalszych działaniach badawczych.

Jakie działania zwiększają skuteczność procesu badawczego?

Ważna rzeczą w procesie badawczym, która podnosi jego skuteczność jest stosowanie specjalistycznych programów, które ułatwiają analizowanie nawet dużych baz danych oraz korzystanie z rad i pomocy ekspertów w danej dziedzinie. Takie działania pozwolą na dobre zrozumienie zgromadzonych danych i właściwe zanalizowanie zgromadzonych informacji. Warto przechowywać także wszystkie pierwotne informacje, które w razie zaistnienia błędu umożliwią powrót do wersji wyjściowej. Tworzenie kopii zapasowych kluczowych danych pozwala na ponowne skorzystanie z nich, np. w przypadku ich utraty, zniszczenia.

 Kilka rad zanim udostępnisz swoje wyniki

Przed udostępnieniem raportu końcowego warto sprawdzić jeszcze raz jego poprawność np. wykresy. Analiza danych odpowiedzialna jest za dostarczenie prawidłowych wyników, które zawarte w raporcie powinny pobudzać do efektywnego zastosowania udzielonych rekomendacji. Przed ostatecznym zamknięciem badania należy pamiętać, iż:

  • nawet najmniejsze błędy w danych przekładają się na ostateczny wynik, który też okaże się być niepoprawny,
  • warto przed udostępnieniem wyników pozwolić sprawdzić raporty osobie niezaangażowanej w badanie,
  • każdy błąd powinien zostać poprawiony, a następnie należy sprawdzić poprawność wszystkich elementów powiązanych z odnalezionym błędem.

 

Comments are closed.