Pomoc statystyczna – wysoki poziom rzetelnych badań

2 grudnia, 2019 Posted by User WP

Rzetelnie prowadzone badania naukowe, poza częścią teoretyczną powinny zawierać również dobrze przeprowadzoną część badawczą, dzięki której postawione w pracy hipotezy mogą zostać uwiarygodnione. Ograniczona ilość czasu na prowadzenie rzetelnych badań, skutkuje występowaniem błędów, jak również niepoprawnym wykonaniem procesu badawczego.

 

Pomoc statystyczna w badaniach naukowych

Aby badania naukowe mogły odnieść zamierzony sukces, a postawione hipotezy badawcze były poparte rzetelnymi dowodami w postaci danych statystycznych, potrzebne są eksperckie rozwiązania. Pomoc statystyczna specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® jest wsparciem dla studentów, doktorantów, samodzielnych pracowników naukowych, zespołów badawczych oraz przedsiębiorców w zakresie wykonywania wielopoziomowych analiz statystycznych.

 

Wysokiej jakości analizy Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Pomoc statystyczna w przestrzeni analiz dla nauki i biznesu opiera się na sprawdzonym schemacie działań. Pierwszym z elementów jest wykonanie planu analiz obejmującego:

  • ustalenie metod i narzędzi badawczych, skonstruowanie hipotez oraz pytań badawczych, przygotowanie planu analizy oraz wskazanie metod doboru próby badawczej.

Kolejny etap to data management, czyli gromadzenie danych, w trakcie którego:

  • dane trafiają do autorskiego systemu monitorującego, zapewniającego kontrolę wprowadzanych wartości, jak również bezbłędną walidację i kodowanie.

Trzeci z etapów, to pomoc statystyczna obejmująca analizy kompatybilne z wcześniej przygotowanym planem badań, opiera się na:

  • analizowaniu porównawczym i opisowym, analizowaniu prognostycznym, analizie przeżywalności, przeprowadzaniu korelacji, analizie regresji czy analizie czynnikowej; pozwala zweryfikować postawione wcześniej hipotezy badawcze, wzbogaca merytorycznie pracę i nadaje jej wyższą rangę jakościową.

Następnym etapem jest kontrola statystyczna (wykonywana w przypadku wcześniej przeprowadzonej analizy statystycznej, w celu zweryfikowania jej poprawności):

  • służy sprawdzeniu poprawności przeprowadzonych analiz,
  • pozwala wykryć potencjalne błędy i nanieść korekty,
  • pomaga poprawić jakość pracy badawczej lub projektu biznesowego.

Ostatni z elementów, to raportowanie wyników z zapewnieniem:

  • standardów publikacji listy filadelfijskiej,
  • prezentacji graficznej i tabelarycznej uzyskanych wyników,
  • pomoc w razie chęci publikacji badań w renomowanych czasopismach, podczas spotkań naukowych i biznesowych typu: konferencje, sympozja, meetingi.

 

Partnerska współpraca ze środowiskiem naukowym i biznesowym

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® od ponad 15 lat współpracuje z ośrodkami naukowymi, badawczymi oraz prężnie rozwijającymi się przedsiębiorstwami z różnych branż. Realizacja naszych projektów opiera się na partnerskiej współpracy, pomiędzy specjalistami wykonującymi analizy, a jednostką (ośrodkiem, firmą lub naukowcem) zlecającym badania. W ciągu kilkunastu lat doświadczeń zrealizowaliśmy ponad 2000 analiz oraz wsparliśmy publikację ponad 500 badań.

Pomoc statystyczna Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® jest korzystna dla Ciebie. Sprawdź szczegółową ofertę.

Comments are closed.